12

ข้อมูลตาดีกา มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวา

1- ตำบล  แว้ง     อำเภอ แว้ง   จังหวัด นราธิวาส   

ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา /ศูนย์ตาดีกา ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   ตาดีกานูรุดดีน تاديكا نورالدين บูเกะยารง ม.1      
2   ตาดีกาตาราม تاديكا تارام บานาแว้ง ม.2      
3   ตาดีกาดารุลอัตฟาล تاديكا دارالأطفال ลูโบะดาลำ ม.2      
4   ตาดีกามูสลิมวาตอนียะ تاديكا مسلم وطنية เจ๊ะเหมฮูลู ม.3      
5   ราว์ฎอตูลอัตฟาล تاديكا روضة الأطفال จามบีฮีเล ม.3      
6   วะฆดะห์วาตอนียะ تاديكاوحدة الوطنية กรือซอ ม.4      
7   ตาดีการาวฎอตูสซูบยัน تاديكا روضة الصبيان ฮูมอบูเกะ ม.5      
8   อัลมานารอตูลยีฮัด تاديكا المنارة الجهاد กูวา ม.5      
9   ตาดีกาดารุลฮูดา تاديكا دار الهدى บลูกา ม.6      
10   ตาดีกาฆอเลาะทูวอ تاديكا كوله توا ฆอเลาะทูวอ ม.7      

 2- ตำบล  โล๊ะจูด     อำเภอ แว้ง   จังหวัด นราธิวาส   

ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา /ศูนย์ตาดีกา ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   ฮีดายาตูลอิสลามียะห์ تاديكا هداية الإسلامية นูโร๊ะ ม.1      
2   ตาดีกาดารุลสาอาดะห์ تاديكا دار السعادة บูเก๊ะตา ม.2      
3   ตาดีกานะห์ฎอตูดดีนียะ تاديكا نهضة الدينية เจ๊ะยอ ม.3      
4   ดารุลอูลูมูดดีนียะ تاديكا دار العلوم الدينية สูแก ม.3      
5   ตาดีกามูฮำมาดียะห์ تاديكا محمدية เจ๊ะเด็ง ม.4      
6   ตาดีกานิคมียะห์ تاديكا نكمية นิคม ม.6      
7   ตาดีกาตัรบียาตูตัฟลี تاديكا تربية الطفلي บูเก 30 ม.6      
8   ตาดีกาดารุลอิสลาฮ تاديكا دار الإصلاح โล๊ะจูด ม.7      
9   อัตตัรบียาตูดดีนียะห์ تاديكا التربية الدينية สาวอ ม.8      

3- ตำบล  กายูคละ     อำเภอ แว้ง   จังหวัด นราธิวาส

ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา /ศูนย์ตาดีกา ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   ตาดีกาอัดดีนียะห์ تاديكا الدينية ต.อ. ม.1      
2   ฮีตาดีกาดารุลตักวา تاديكا دار التقوى บาโงตือบู ม.2      
3   ตาดีกาดารุลอูลูม تاديكا دار العلوم ไอร์ปุเตะ ม.3      
4   ตาดีกาซอลาฮูดดีน تاديكا صلاح الدين ฮูแตมาแจ ม.7      
5   ตาดีกามูฮำมาดียะห์ تاديكا محمدية ไม้ฝาศ ม.8      

 4- ตำบล  แม่ดง     อำเภอ แว้ง   จังหวัด นราธิวาส

ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา /ศูนย์ตาดีกา ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   ตาดีกาอัลเราะห์มะห์ تاديكا الرحمة จะมาแกะ ม.1      
2   ตาดีกาอัลยาดิด تاديكا الجديد ตอแล ม.2      
3   ตาดีกานูรุลอิห์ซาน تاديكا نور الإحسان ยะหอ ม.3      
4   ตาดีกาอัหมาดียะห์ تاديكا الأحمدية บรือเลาะ ม.4      
5   ตาดีกาอัลรอสีดีน تاديكا الراشدين นิคมเก่า ม.4      
6   ตาดีกาแม่ดง تاديكا ميدوغ แม่ดง ม.5      
7   ตาดีกาอัลอิสตีกอมะห์ تاديكا الإستقامة บาเละ ม.6      
8   ตาดีกาอัลบัรโฮม تاديكا البرحوم  เปเราะ ม.7      

 5- ตำบล  เอราวัญ     อำเภอ แว้ง   จังหวัด นราธิวาส   

ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา /ศูนย์ตาดีกา ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   ตาดีกานูรุดดีน تاديكا نورالدين ตือมายู ม.1      
2   ตาดีกานูรุลฮูดา تاديكا نورالهدى บลูกาปาลัส ม.1      
3   อัตตัรบียาตูดดีนียะห์ تاديكا التربية الدينية กูแวแขยง ม.2      
4   ตาดีกาดารุลฟาลาห تاديكا دار الفلاح จาแบดูวอ ม.4      
5   ตาดีการาว์ฎอตูลตัรบียะ تاديكا روضة التربية บาตัสตีงี ม.5      
6   ตาดีกาดารุลเราะห์มะห์ تاديكا دار الرحمة ตอหลัง ม.6      

6- ตำบล  ฆอเลาะ     อำเภอ แว้ง   จังหวัด นราธิวาส   96180 

ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสถานศึกษา /ศูนย์ตาดีกา ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   อัตตัรบียาตูอิสลามียะห์ تاديكا الرتبية الإسلامية กะดูนง ม.2      
2   ตาดีกาอันนูร تاديكا النور ฆอเลาะ ม.3      
3   ตัซกียะอิจตีมาอียะห์ تاديكا تزكية الإجتماعية กือยันมัส ม.4      
4   อัตตัรบียาตูดดีนียะห์ تاديكا التربية الدينية ค่วนแดง ม.5      
5   ตาดีกาอูบูดียะอิสลามียะ تاديكا عبودية الإسلامية ตำเสา ม.6      
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: