8

ข้อมูลตาดีกา มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส

1- ตำบล จวบ อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส 96130 

 1  อัลเราะห์มานียะห์อัลลามียะห์ تاديكا الرحمانية الإسلامية เจาะไอร้อง ม. 1  นายมะรอนิง เจ๊ะเล๊าะ

2 ตาดีกาเจาะไอร้อง تاديكا نهضة العمالية เจาะไอร้อง ม. 1  นายเจ๊ะอาแว อีแมดอสะ

3 ตาดีกายานิง تاديكا اصلاح الدين บ้านยานิง ม. 2

4 ตาดีกานูรุลฮูดา تاديكا نورالهدى ยานิง ม. 2

5 อัตตัรบียะอิสลามียะห์ تاديكا التربية الإسلامية กือรง ม. 3

6 อัตตัรบียะอิสลามียะห์ تاديكا التربية الإسلامية ฮาอูส ม. 4

7 ตาดีกาดารูลฮูดา تاديكا دارالهدى โคก ม.5

8 อัลฮีดายาตุลอิสลามมียะห์ تاديكا هداية الإسلامية บาโงดุดุง ม.6 นายอายิ๊ สะมะแอ

9 อัตตัรบียะอิสลามียะห์ تاديكا التربية الإسلامية ลูโบะเจาะ ม. 7

10 ตาดีกาอัลอิรซาดียะห์ تاديكا الإرشادية ไอปาแย ม. 8

11  ตาดีกาดารุลอามาล تاديكا دار العمل ลูโบะเยาะ ม. 1 นายดอรอหะแม เจะมูซา

12 ตาดีกาดารุลอูลูม تاديكا دار العلوم บ้านโคก ม.

13 ตาดีกาอาลียาดีน تاديكا عاليا الدين บ้านกือรง ม.

14ตาดีกานูรุลอับดี تاديكا نور العبدي ม.

2- ตำบล บูกิต อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส 96130

 1 ตาดีกาวุสฎอโต๊ะเล็ง تاديكا الوسطى บ้านโต๊ะเล็ ม. 3  นายอุษมาน โต๊ะเซ็ง

2 ตาดีกาอัลอิลามียะห์ تاديكا الإسلامية ไอสเตียร์ ม. 5

3 ตาดีกายามาเวียะมุสลิม تاديكا جماعية المسلمين บาตาปาเส ม.6  นายสะมะแอ กุเวกามา

4 อัตตัรบียะตูดดีนียะห์ تاديكا التربية الدينية บาตาปาเส ม. 6

 5 ตาดีกานูรูลฮูดา تاديكا نورالهدى ปิแนมูดอ ม.

6 ตาดีกาอัลคอยรีย์ تاديكا الخيرية บือราแง ม.9  นายดือรานิง เจะตูแก

7  ตาดีกายันมาตุลอิสลาม تاديكا جماعة الإسلام บ้านสะเตีย ม.

8  ตาดีกามูฮัมมาดียะห์ تاديكا محمدية บ้านกูเว ม.

 9 ตาดีกาดารุลอิมาน تاديكا دارالإيمان กาปงบารู

10 ตาดีการาว์ฎอตูอัตฟาล تاديكا روضة الأطفال ปีแนมูดอ ม.10

11 ตาดีกานูรุดดีน تاديكا نورالدين กำปงบารู ม.11

12  ตาดีกาบูเก๊ะตาโมง تاديكا النصرية الإسلامية บูเก๊ะตาโมง ม.12  นายรอย๊ะ ดอเล๊ะ

13 ตาดีกาอัลฟาตอนะห์ تاديكا الفطانة ไอร์กูเหล็ง

14 ตาดีกามูฮัมมาดียะห์ تاديكا محمدية ปาเระลูโบ๊ะ

15 ตาดีกาบูเกะกือจิ تاديكا بوكيت كجيك บูเกะกือจิ

 16 เราฎอตุลอิสลามียะห์ تاديكا روضة الإسلامية บ้านบูเกะ ม.อิลยัส เจ๊ะเฮง

3- ตำบล มะรือโบออก อำเภอ เจาะไอร้อง จังหวัด นราธิวาส 96130

1 ตาดีกามัสยิดมะรือโบออก تاديكا مسجد مربول اوق มะรือโบ ออก ม. 1  นายหะมะ เจ๊ะแม็ง

2 ตาดีกานูรุลอิฆวาน تاديكا نورالإخوان กำปงดาแล ม. 1

3 ตาดีกานูรุลฮีดายะห์ تاديكا نورالهداية บองอ ม. 1

4  ตาดีกาจูร์โว๊ะ تاديكا جوؤ จูร์โวะ ม. 2 นายนาวาวี หะยียาการียา

5  ตาดีกาตาโงะ(นูรุลอิมาน) تاديكا نورالإيمان تاغوت บ้านตาโง๊ะ ม. 3  นายบักรี บากา

6  ตาดีกานูรูลยากีน تاديكا نوراليفين تؤبي โต๊ะแบร์ ม. 3  นายอับดุลปาเต๊ะ เจ๊ะอารง

7  ตาดีกาจอมอง تاديكا نورالإسلام จอมอง ม. 3 นายหะยีเชะ ดาราชิ

8 อัตตัรบียะห์ตูอัตฟาล تاديكا التربية الأطفال โต๊ะแบร์ ม. 3

9 อัตตัรบียะตูนูรุดดีนียะห์ تاديكا تربية النورالدينية โต๊ะเด็ง ม. 3

10  ตาดีการาชพัฒนา تاديكا راجفتنا فيليغ ปิเหล็ ม. 7 123 นายดอเลาะ เจะแล

11  ตาดีกาดารุลสาอาดะห์ تاديكا دارالسعادة กูแบปูยู ม. 8  นายแวมูซอ หะยีดอเลาะ

12 ตาดีกาดารุลอามาน تاديكا دارالرحمان ไอร์สะเตีย ม.

 13  ตาดีกานูรูลฮีดายะห์ تاديكا دارالهداية บองอจูโว๊ะ ม.

14 ตาดีกาอัลฮิจรียะห์ تاديكا الهجرية ปาเระรูโบ๊ะ ม.9

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: