3

มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส ข้อมูลตาดีกา

1- ตำบล รือเสาะออก อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150

1 ตาดีกาอัลยูมอิยะห์ تاديكا الجمعية ตลาดรือเสาะ ม. 1

2 ตาดีกาอัลฮีดายะห์ تاديكا الهداية บือนังยือรามง ม. 1

3 ตาดีกากาเดรอ تاديكا كاديرا รำใบ ม. 1

4 ตามันอัลฟูรกอน تاديكا تامن الفرقان บลูกา ม. 1

5 ตาดีกาอัลเราะมานียะ تاديكا الرحمانية เปาะรามะ ม. 2

6 อัตตัรบียะตูอิสลามียะ تاديكا التربية الإسلامية ปูโปะ ม. 2

7 ตัรบียะตูอัตฟาล تاديكا تربية الأطفال ลาเมาะ ม. 3

8 ตามันฮีดายะห์ تاديكا تامن هداية กาโดะ ม. 4

9 ตาดีกานูรุลยีฮาด تاديكا نورالجهاد ปราลี ม. 10

2- ตำบล รือเสาะ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150 

 1 ตาดีกาอันนาซีอีน تاديكا الناشئين ยะบะ ม. 2

2 ตาดีกาอัสรียะห์ تاديكا العصرية นาดา ม. 3

3 ตาดีกานูรุลอิสลาม تاديكا نورالإسلام บือราแง ม. 3

4 ตาดีกาดารุลอามาน تاديكا دارالأمان รือสาะ ม. 4

5 ตาดีกาจาห์ยอมูรนี تاديكا جهاي مورني ยาแลเบาะ ม. 5

6 ตาดีกาดารุลมัอารีฟ تاديكا دارالمعارف บากง ม. 6

7 ตาดีกามีสบะฮมูนีร์ تاديكا مصباح المنير ตะโละบาโย ม. 8

8 เราว์ฎอตูลยันนะห์ تاديكا روضة الجنة บาเละ ม. 10

3- ตำบล ลาโละ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150 

 1 บือแรง ม.1 2 ตัรบียะตูนูรุดดีน تاديكا تربية نورالدين อีนอ ม. 3

3 ตาดีกานูรุลยากิน تاديكا نوراليقين รีเย็ง ม. 4

4 นะห์ฎอตูอัตฟาล تاديكا نهضة الأطفال ลาโละดาลัม ม. 5

5 ตาดีกานูรุลอิสลาม تاديكا نورالإسلام พงยือติ ม.5

6 ตัรบียะตูลอิสลามียะ تاديكا التربية الإسلامية ไอบูโละ ม. 6

7 ตัรบียะตูลอูลูมูดดีน تاديكا تربية العلوم الدين ลาโละ ม. 7

 8 บะห์โร ม. 8

4- ตำบล สามัคคี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150 

1 ตาดีกาดารุลอิห์ซาน تاديكا دار الإحسان ปูโบ ม.1

 2 ตาดีกาดารุลอิมรอน تاديكا دار العمران บือนังปังยัง ม. 2

3 ฮีดายาตูลอิมาน تاديكا هدابة الإيمان จาเราะกีแยง ม. 3

4 นะห์ฎอตูลวาตอน تاديكا نهضة الوطن บาโงกือเตะ ม. 4

5 นะห์ฎอตูลอิสลามียะ تاديكا نهضة الإسلامية ลูโบะบูโละ ม.4

6 ตาดีกาดารุลอามาน تاديكا دارالأمان ไอซือนะ ม. 5

7 ตาดีกาเราะมานียะห์ تاديكا الرحمانية ละหาร ม. 5

8 เราว์ฎอตูอัตฟาล تاديكا روضة الأطفال โตะแนปาล ม. 6

9 อัลอิควาตูลอิสลามียะ تاديكا الإخوة الإسلامية บลูกา ม. 7

5- ตำบล สาวอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150

1 ตาดีการุกนุดดีน تاديكا ركن الدين บือเจาะ บองอ ม.1

2 ตัรบียะตูดดีนียะ تاديكا تربية الدينية มือและ ม.1

3 ฮีดายะตูมูสลีมิน تاديكا هداية المسلمين บาโงมัรบัน ม.1

4 ตาดีกานูรุลฮูดา تاديكا نورالهدى สาวาฮูลู ม. 2

5 ตาดีกานูรุดดีน تاديكا نورالدين จือแรไอร์เตะ ม. 3

6 ตาดีกาดารุสสาลาม تاديكا دار السلام ดุรียัน ม.4

 7 ตัรบียะตูลอิสลามียะห์ تاديكا تربية الإسلامية บือเจาะ ม. 5

8 ตัรบียะตูซารีฟ تاديكا تربية الشريف สาวอฮีเล ม. 6

6- ตำบล บาตง อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150 

 1 ตัรบียะตูดดีนียะห์ تاديكا تربية الدينية พงมือซู ม.1

2 ตาดีกาเซอรีวีรอ تاديكا سري ويرا มังฆัรญอ ม. 2

 3 เซอตือรียาจาญอ تاديكا ستريا جاي บือตง ม. 3

4 อาซูฮานฮาราปัน تاديكا اسوهن هارافن บลูกาฮูลู ม. 4

5 ตาดีกาตูนัสฮาราปัน تاديكا تونس هارافن ตันหยง ม.5

6 ตาดีกาอัลเราะมานียะ تاديكا الرحمانية มารเบา ม.6

7 ตาดีกาอัสอมาดียะห์ تاديكا الصمدية บลูกาฮีเล ม. 8

8 ตาดีกาเซอรีฮาราปัน تاديكا سري هارافن ตือโละสะ ม. 8

7- ตำบล โคกสะตอ อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150

1 ตาดีกาอัสบูลกะห์ฟี تاديكا حسب الكهفي บาโงกือแต ม.1

 2 ตาดีกานูรุลฮิห์สาน تاديكا نورالإحسان กือบงสีเระ ม.1

 3 ตาดีกาดารุลอีนซาน تاديكا دار الإنسان ม. 2

 4 เซอตือรียาจาญอ تاديكا ستريا جاي บือตง ม. 3

5 อาซูฮานฮาราปัน تاديكا اسوهن هارافن บลูกาฮูลู ม. 4

6 ดะวะตูลอิสลามียะ تاديكا دعوة الإسلامية ไอรสาเมาะ ม. 4

 8- ตำบล เรียน อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150 

1 ตาดีกากียามุดดีน تاديكا قيام الدين สะแนะ ม.1

2 ตาดีกาดารุสสาลาม تاديكا دار السلام สูเปะ ม.2

3 ตัรบียะตูลซุบยัน تاديكا تربية الصبيان เรียน ม. 3

4 ตาดีกาดารุสสาลาม تاديكا دار السلام ซือเลาะ ม. 4

5 ราว์ฎอตูลยันนะห์ تاديكا روضة الجنة ลอร์ ม. 5

6 ตาดีกานูรุลอิสละห์ تاديكا نورالإصلاح สือแต ม.6

7 ราว์ฎอตูอัตฟาล تاديكا روضة الأطفال บารู ม. 8

 9- ตำบล สุวารี อำเภอ รือเสาะ จังหวัด นราธิวาส 96150

1 ตาดีกาตากอดุมมียะห์ تاديكا التقدمية ตายา ม.1

2 ตาดีกาดารุลอิฮซาน تاديكا دار الإحسان บือแนลูโบะ ม.1

3 นะห์ฎอตูอัตฟาล تاديكا نهضة الأطفال ตือโนะ ม.2

 4 ตัรบียะตูลอิสลามียะห์ تاديكا التربية الإسلامية ยือลาแป ม. 3

5 ตัรบียะตูดดีนียะห์ تاديكا التربية الدينية บาเละบือแน ม. 3

6 ดารุลอิสลามียะห์ تاديكا دارالإسلامية ซากอ ม. 3

 7 ตาดีกาดารุลอามาน تاديكا دارالأمان ตันหยง ม.3

 8 ตาดีกาดารุลรอห์มัต تاديكا دارالرحمة บือเล็งใต้ ม.4

9 ตาดีกาดารุลนาอิม تاديكا دارالنعيم กำปงกูโบร์ ม.5

10 ตัรบียะตูดดีนียะห์ تاديكا التربية الدينية ตาเปาะห์ ม.7

 11 ราว์ฎอตูลยันนะห์ تاديكا روضة الجنة กำปงเปาว์ ม. 8

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: