6

ข้อมูลตาดีกา มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส

1- ตำบล  บาเจาะ     อำเภอ บาเจาะ   จังหวัด นราธิวาส   96170

ลำดับ รหัส

สถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา /

ศูนย์ตาดีกา

ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1

 

ตาดีกาตัรบียาตูเอาว์ลัด

تاديكا التربية الأولاد

บือเจาะ ม. 1

 

 

 

2

 

ตาดีกาดารุสสาลาม

تاديكا دارالسلام

พงสือ

ตอ

ม.2

 

 

 

3

 

ตาดีกาตัรบียาตูรรูฮียะห์

تاديكا التربية الروحية

พงบือราแง ม. 3

 

 

 

4

 

อัลเอาลาดูลยาดีด

تاديكا الأولاد الجديد

สมป้อย ม. 3

 

 

 

5

 

ตาดีกาบูงอบังซอ

تاديكا بوغا بغسا

ดูกู ม. 3

 

 

 

6

 

ฮีดายาตูมุสตากิม

تاديكا هداية المستقيم

ดูกู ม. 3

 

 

 

7

 

ตาดีกานูรุลฮูดา

تاديكا نورالهدى

ยือเลาะ ม. 4

 

 

 

8

 

ตาดีกาดารุลอีมาน

تاديكا دارالإيمان

สแต ม. 4

 

 

 

9

 

ตาดีกาตัรบียาตูอัตฟาล

تاديكا التربية الأطفال

ดูกูเปาะเละ ม. 5

 

 

 

10

 

ตัรบียาตูตีฟลูดดีนียะห์

تاديكا تربية الطفل الدينية

บาดง ม. 6

 

 

 

11

 

ตาดีกายามาอาตูดดีน

تاديكا جماعة الدين

ดูกู

(สุหร่าว)

ม. 7

 

 

 

12

 

ตาดีกาตัรบียาตูดดีนียะ

تاديكا التربية الدينية 

ดูกู ม. 7

 

 

 

13

 

ตาดีกามาสาอิลมูหตาดี

تاديكا مسائل المهتدي

บือเจาะ ม. 8

 

 

 

 

2- ตำบล  บาเร๊ะใต้     อำเภอ บาเจาะ   จังหวัด นราธิวาส   96170

ลำดับ รหัส

สถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา /

ศูนย์ตาดีกา

ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   อัคลากูลอิสลามียะห์

تاديكا اخلاق الإسلامية

บือเระ ม. 1

 

 

 

2   ตาดีกาดารุสสาลาม

تاديكا دارالسلام

ฮูแต

ยือลอ

ม.2

 

 

 

3   ฮีดายาตูลอิสลามียะห์

تاديكا هداية الإسلامية

บูเกะสูดอ ม. 2

 

 

 

4   ดีนียาตูลอิสลามียะห์

تاديكا الدينية الإسلامية

แฆและ ม. 3

 

 

 

5   ตาดีกานูรุลฮูดา

تاديكا نورالهدى

คลอแรก ม. 3

 

 

 

6   ดารุตตักลีมอิสลามียะห์

تاديكا دارالتعليم الإسلامية

กาเยาะมาตี ม. 3

 

 

 

7   ตาดีกานูรุลอิฮ์ซาน

تاديكا نورالإحسان

กาเยาะมาตี ม. 3

 

 

 

8   ตาดีกาอสลาหูดดีน

تاديكا اصلاح الدين

ฆือแลแงแมเราะ ม. 4

 

 

 

9   ตาดีกายามาอุลอิสลามี

تاديكا جماع الإسلامي

ชูโว ม. 5

 

 

 

10   ตาดีกาดารุสสอาดะห์

تاديكا دار السعادة

ยะลูตง ม. 5

 

 

 

11   ตาดีกาดารุลนาอิม

تاديكا دارالنعيم

ยามูฆือแล ม. 6

 

 

 

3- ตำบล  บาเร๊ะเหนือเื๊     อำเภอ บาเจาะ   จังหวัด นราธิวาส   96180

ลำดับ รหัส

สถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา /

ศูนย์ตาดีกา

ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   เปอรสาตูแวอีบูบาเปาะ

تاديكا فرساتوان ايبو باف

จำปากอ ม. 1

 

 

 

2   ตาดีการาว์ฎอตูลยันนะห์

تاديكا روضة الجنة

ยือราซอ ม.2

 

 

 

3   ตาดีกานูรุลยาลัล

تاديكا نورالجلال

ยือลอ ม. 3

 

 

 

4   ตาดีกาดารุลนาอิม

تاديكا دارالنعيم

ยามูแรแน ม. 4

 

 

 

5   ตาดีกานูรุลมูกิม

تاديكا نورالمقيم

อีโยะ ม. 5

 

 

 

6   ตาดีกาเราฎอตูอัตฟาล

تاديكا روضة الأطفال

ยาโตะ ม. 6

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

 

4- ตำบล  ปะลุกาสาเมาะเื๊  อำเภอ บาเจาะ  จังหวัด นราธิวาส   96170

ลำดับ รหัส

สถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา /

ศูนย์ตาดีกา

ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   ตาดีกาดารุลอามาน

تاديكا دارالأمان

บือแนซีแย ม. 1

 

 

 

2   ฮีดายาตูลอิสลามียะห์

تاديكا هدابة الإسلامية

บลุกาสาเมาะ ม.2

 

 

 

3   ตาดีกาอิสลาฮูดดีน

تاديكا اصلاح الدين

ตโละตา ม. 3

 

 

 

4   ตาดีกาดารุลนาอิม

تاديكا دارالنعيم

ดูซงพาลอ ม. 4

 

 

 

5   ตาดีกานูรุลฮูดา ๑

تاديكا نورالهدي 1

บาแดกือแย ม. 5

 

 

 

6   ตาดีกานูรุลฮูดา ๒

تاديكا نورالهدي 2

มะยุง ม. 5

 

 

 

7   ตาดีกาดารุสสาลาม

تاديكا دارالسلام

มือบาตู ม. 6

 

 

 

8   ตัรบียาตูลอัตฟาล

تاديكا تربية الأطفال

เฉลิม ม. 6

 

 

 

9   ตาดีกาซีรอตูลยันนะห์

تاديكا صراط الجنة

กอตอ ม. 6

 

 

 

10   ตาดีกาดารุลมุตตากิม

تاديكا دارالمتقيم

บลากาแปเราะ ม. 7

 

 

 

11   ตาดีกาอัลอิสลามี

تاديكا الإسلامي

บลูกาสาเมาะ ม. 8

 

 

 

12   ตาดีกาดารุลฟาลัฮ

تاديكا دارالفلاح

กาบูส ม. 9

 

 

 

13   ตาดีกามูฮุมมาดียะห์

تاديكا محمدية

ชะมูแว ม. 10

 

 

 

14   ตาดีกานูรุลฮูดา

تاديكا نورالهدى

มาแฮ ม. 11

 

 

 

15   ตาดีกาบูรฮานุดดีน

تاديكا برهان الدين

ยาฮอ ม. 11

 

 

 

         

 

 

 

5- ตำบล  กาเยาะมาตีเื๊  อำเภอ บาเจาะ  จังหวัด นราธิวาส   96170

ลำดับ รหัส

สถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา /

ศูนย์ตาดีกา

ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   ตาดีกานูรุลฮูดา

تاديكا نورالهدى

ยะลูตง ม. 2

 

 

 

2   ตาดีกาดารุลเราะมัต

تاديكا دار الرحمة

ยะลูตง ม.2

 

 

 

3   ตาดีกาดารุลมูตตาดีร

تاديكا دار المتدير

ยะลูตง ม. 3

 

 

 

4        

 

 

 

5        

 

 

 

6        

 

 

 

7        

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

 6- ตำบล  ลูโบะสาวอเื๊  อำเภอ บาเจาะ  จังหวัด นราธิวาส   96170

ลำดับ รหัส

สถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา /

ศูนย์ตาดีกา

ชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ จำนวน ชื่อผู้บริหาร (อิหม่าม)
นักเรียน ผู้สอน
1   คอยรียะตูลอิสลามียะห์

تاديكا خيرية الإسلامية

ตือฆอบาตู ม. 1

 

 

 

2   ตาอาวานูลคอยรียะห์

تاديكا تعاون الخيرية

ตือโละมาเนาะ ม.1

 

 

 

3   ตาดีกานูรุลฮูดา

تاديكا نورالهدى

ลูโบะสาวอ ม. 2

 

 

 

4   ตาดีกานูรุลอิสลาม

تاديكا نورالإسلام

ตโละแลแจะ ม. 2

 

 

 

5   ตัรบียาตูลอัตฟาล

تاديكا تربية الأطفال

กะตง ม. 3

 

 

 

6   ราว์ฎอตูลอัตฟาล

تاديكا روضة الأطفال

บือราแง ม. 4

 

 

 

7   ตาดีกาดารุลมะโมร์

تاديكا دارالمعمور

สุไหงบาตู ม. 5

 

 

 

8   ตาดีกาบากง

تاديكا باكوغ

บากง ม. 6

 

 

 

         

 

 

 

         

 

 

 

 

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: