9

ข้อมูลตาดีกา มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส

1- ตำบล ไพรวัน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส 96000 

1 ตัรบีตุจรียะห์ تاديكا التجرية จะเราะสโต ม.1

2 ตาดีกาดารุลอิสลาห์ تاديكا دار اصلاح กูบู ม.3

 3 ตาดีกานูรุลอิควัน تاديكا نورالإهوان โคกกระดุหมู ม.3

4 ตาดีกาฮีดายาตุนนาซีอี تاديكا هداية الناشئين บ้านกูบู ม.6

5 อุสวาตูลฮาสานะห์ تاديكا أسوة الحسنة จูโจร์ ม.7

6 ตาดีกาอัตตัรบียะห์ تاديكا التربية สปอม ม.8

7 ตาดีกาอัตตัรบียะห์ تاديكا التربية บาเดาะมาตี ม.9

 2- ตำบล โฆษิต อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส 96000

1 ตาดีกาสีนารันเปอรตีวี تاديكا سيناران فرتيوي โคกสรายอ ม.1

2 ตาดีกานูรุลฟิรเดาวส تاديكا نورالفردوس โคกนิบง ม.1

3 ตาดีกานูรุลฮูดา تاديكا نورالهدى สะหรีง ม.1

4 ตาดีกาอีบาดะห์ تاديكا عبادة ปะลุกา ม.3

5 ตาดีกาอัตตัรบียะห์ تاديكا التربية โคกมือบา ม.3

6 ตาดีกานูรุลฮีดายะห์ تاديكا نورالهداية ปลักปลา ม.5

3- ตำบล นานาค อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส 96000 

 1 ตาดีกานูรุลเตาฟิก تاديكا نورالتوفيق แฆแปะ ม.1

2 นะห์ฎอตูลอัตฟัล تاديكا نهضة الأطفال ปาดอดอ ม.3

3 อัตตัรบียาตูอิสลามียะห์ تاديكا الترية الإسلامبة กูวาลาเตะ ม.4

 4- ตำบล เจะเห อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส 96000

 1 ตาดีกายาแมะตาบา تاديكا جامع تابا ตาบาปอเยาะ ม.1

2 ตาดีกาอุลวียะห์ تاديكا علوية ปูลานิบง ม.2

3 ตาดีกานูรูลอีหม่าน تاديكا دار الإيمان ท่าแพรก ม.6

4 ตาดีกาดารุลตักวา تاديكا دار التقوى กำปงตือเงาะ ม.7

5 ตาดีกาดารุลอุดวัน تاديكا العدوان ตาบาลากุน ม.6

6 ตาดีกานูรุลอิสลาม تاديكا نورالإسلام ฮูมอลานัส ม.6

 7 ตาดีกานูรุลบะฮรี تاديكا نورالبجري เกาะยาว ม.8

5- ตำบล พร่อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส 96000 

 1 ตาดีกานูรุลฮูดา تاديكا نورالهدى โคกสกูแว ม.2

6- ตำบล บางขุนทอง อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส 96000

1 ตาดีกาอัสสาอาดะห์ تاديكا السعادة ยูโยู ม.6

7- ตำบล เกาะสะท้อน อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส 96000

 1 ตาดีกาอามานี تاديكا اماني ปูยู ม.1

2 ตาดีกาอิสลามียะห์ تاديكا الإسلامية จูเบาะ ม.2

3 ตาดีกาดารุลฟาลาห์ تاديكا دارالفلاح โคกกาเปาะ ม.3

4 ตาดีกานูรุลยาดีด تاديكا نورالجديد ตะเลียน ม.4

8- ตำบล ศาลาใหม่ อำเภอ ตากใบ จังหวัด นราธิวาส 96000

 1 อัตตัรบียะตูอัคลากียะห์ تاديكا التربية الأخلاقية ปูลาเอ ม.5

2 ตาดีกาตักดีมูซากียะห์ تاديكا تقديم الزكرية ปูลาบี ม.3

3 ตาดีกาดารุลนาอิม تاديكا دارالنعيم กะลูบี ม.6

 4 ตาดีกาดารุสสาลาม تاديكا دارالسلام ตันหยง ม.10

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: