TADIKA /ตาดีกา

Sekolah Melayu

Sekolah Melayu & Tadika

Tadika : Taman Didikan kanak-kanak

Ada bukti mengatakan bahawa sekolah Melayu (Tadika)

Telah diakui oleh Kementerian Dalam Negeri Thailand

Pada tanggal 27 October 1949 (2492)  <64 tahun yang lalu>

Ini bererti sekolah Melayu telah wujud sebelum tarikh itu lagi. 

Asal Sekolah Melayu dan Tadika

Pada asal sekolah Melayu adalah diebaratkan sebagai pusat pengajian Al-Quran dan Bahasa Melayu di rumah-rumah Tok Guru yang mengajar Al-Quran waktu sepas solah Maghrib, kemudian ajar tajuwid dan Bahasa Melayu dengan menggunakan tulisan Jawi.

Disebabkan pada satu masa dulu, kerajaan Siam memaksakan anak-anak Melayu bersekolah dalam system persekolahan Siam (sekolah Kebangsaan Thai), ia menggunakan bahasa Thai sebagai pengantar serta mengharamkan bercakap Malayu dalam sekolah Thai. Maka peluang untuk anak Melayu belajar agama dan Melayu sangat sedikit.

Berasas kesedaran, dan rasa tanggungjawab , bimbang kehilangan marwah bangsa sendiri, serta semangat cinta kepada Agama dan Bangsa sangat tinggi, maka lahirlah rasa ingin mengajadari kalangan para cerdik pandai tempatan dan alim ulama semasa, mereka mengajar mengaji Al-Quran di rumah mereka sendiri dan mengajar bacaan Melayu bertulisan Jawi  sebagai tambahan belajar selepas solat Isya hingga ke malam.

Mengikut cerita orang tua-tua dulu, pada masa itu pihak pegawai kerajaan mengcuriga belajar Melayu, baik di rumah maupun Surau , Balai Sah dan Masjid. Sekolah Melayu adalah sebagai sasaran dalam curigaan itu, hingga setengah orang Melayu tak berani menyebut perkataan Melayu didepan khalayah ramai dan sekolah Melayu tidak boleh diadakan secara terbuka. Dengan itu mereka hanya mengajar Al-Quran dan tajuwid sahaja, dan mereka mengajar bahasa Melayu di Taman Didikan Kanak-Kanak yang mereka sengaja tubuhkan sebagai tempat mengasuh anak-anak kecil, mereka singkatkan perkataan Taman Didikan Kanak-Kanak kepada TADIKA sejajar dengan apa yang ada di Malaysia dan Indonesia.Perkataan sekolah Tadika digunakan pada sekitar tahun 1950an (2493) hingga ke hari ini. 

Pada awalnya di sekolah Melayu (Tadika) mereka hanya mengajar Baca Al-Quran dan bacaan dan tulisan Melayu dengan menggunakan huruf Jawi sebagai asas, tulisan Rumi sebagai pengajian BAHASA.

Guru yang mengajar biasanya pandai dalam semua ilmu yang diajar, seperti Al-Quran , tajuwid, dan pandai dalam bahasa Melayu dengan dua tulisan. Guru itulah yang menjadi Imam sembahyang di kampung dan juga Imam solat di masjid, dan mengepalai baca doa tahlil arwah, tahlil kesyukuran, dan lain-lain yang bersangkutan dengan kegiatan agama dan masyarakat. Mereka ini digelar dengan berbagai gelaran mengikut panggilan tempatan dan kawasan masing-masing ada yang panggil “Tok Guru” , “Babo” , “Tok Imam”, “ Tok Haji” ,“Tok Leba”, “Tok Pakir” , “Cikgu” dan sebagainya. 

Pada tahun 1970an , sekolah Tadika tersebar luas di kampung-kampung , mereka sediakan tempat khas untuk mengjar, seperti di rumah Tok Guru, di Balai Sah dan di Masjid. Para pengajar pula terdiri dari orang lepasan Pondok dan sekolah-sekolah agama dan mereka yang pulang dari Mekah.

Ada setengah tempat, sekolah tadika itu dibesarkan menjadi Pondok dan sekolah agama. Ada juga masih kekal dengan tadika hingga sekarang. Di setiap kampung orang Melayu bila ada masjid, maka Tadika pun ada . Seorang Tokoh pendakwah ada berkata : “kampong yang tidak ada Tadika, kampong itu adalah dayus

Tadika : Pendidikan agama Islam, dengan  menggunakan bahasa Melayu bertulisan jawi dan  rumi untuk anak-anak Melayu Selatan Thai yang berumur diantara 5 – 12 tahun, belajar hari  Sabtu dan Ahad.

Pada kebelakangan ini, bermula tahun 1977 (2520), oleh kerana kebanyakan pengajar-pengajar Tadika , terdiri dari anak-anak  lepasan sekolah agama dan sekolah pondok, maka mata pelajaran dan ilmu yang diajar mengikut apa yang di ambil dari tempat yang dia belajar. Tetapi pelajaran asas mereka kekalkan, antaranya adalah; Al-Quran, Tauhid, Fikah, Akhlak, Sejarah (Sirah)  dan Melayu ( Jawi dan Rumi).

                Selain itu juga mereka membentuk kelas-kelas dan membahagi bilik-bilik pengajian, ada juga yang member nama “ darjah” , “kelas” dn sebagainya. Mereka membahagi darjah mengikut umur dan kepandaian pelajar. Darjah atau kelas, dimulakan dengan kelas “setengah” atau “kelas kosong” (iaitu sebelum kelas satu,kebelakangan ini ditukar kepada “ kelas A” dan “kelas B” ), kemudian kelas satu, dua, tiga dan empat. Pelajar yang tamat kelas empat di Tadika mereka dapat sambung pengajian di  sekolah-sekolah agama dan Pondok-Pondok .

                Tahun 1997 (2540), mula menyatukan kurikulum pengajian Tadika, dengan menggunakan buku-buku pengajian Tadika yang dikeluarkan oleh Badan pelajaran Majlis Agama Islam Pattani sebagai asas. Sebelum itu buku-buku pengajian Tadika dah sedia ada, yang dibuat dan catatkan oleh Pustaka Pattani dan tersibar luar di wilayah Pattani sahaja.Dan setelah adanya kurikulum Tadika, maka wilayah-wilayah lain pun turut guna buku tersebut sebagai menyatukan buku pengajian Tadika dalam satu kesatuan .Berasaskan ingin menggunakan buku yang sama, mereka tubuhkan persatuan-peresatuan Tadika untuk tujuan mudah menyusun dan mentadbir.

Antara mata pelajaran yang di ajar di tadika ;

           Pelajaran asas adalah

1-       Al-Quran

2-       Tauhid

3-       Fiqah

4-       Akhlak

5-       Sejarah (Sirah)

6-       Melayu ( Jawi dan Rumi)

Pelajaran tambahan adalah

1-       Tajuwid

2-       Tafsir

3-       Hadis

4-       Nahu

5-       Saraf

6-       Khat

7-       Muhadasah

8-       Dan lain-lain 

                Bermula pada tahun 2005 (2548) , pengajian Tadika mula ubah penyusunan pembahagian kelas atau darjah dari ada empat kelas kepada enam kelas, mengikut penyesuaian dengan pengajian dasar kerajaan Thai. Maka kelas permulaan adalah kelas satu ,dua,tiga,empat, lima dan enam, sama dengan system pengajian sekolah dasar kerajaan sebanyak 6 kelas.

Kebanyakan lepasan Tadika, mereka sambung pengajian di sekolah atau di Pondok yang gurunya belajar dulu dan sedikit yang pergi ketempat lain.Ada yang belajar terus di Pondok dan ada juga yang pergi sambung pengajian mereka ke luar negeri seperti di Negara Arab ( timur tengah),di Pakistan dan di Negara jirang seperti Malaysia, Indonesia, Berunie . Mereka inilah sebagai pengganti guru di sekolah agama dan pondok dan ada juga yang terus memikir dan berusaha membangun Tadika supaya tidak hilang ditelang zaman.

Setelah Tadika mengajar secara masing-masing membuatkan kedudukan Tadika mengalami berbagai kelemahan dan kekurangan, maka mereka fikir menyatukan Tadika didalam kesatuan, dengan mendapat bimbingan dari sekolah-sekolah agama, maka lahirlah persatuan-persatuan Tadika di kawasan yang ada sekolah agama. Antara persatuan Tadika yang mula tubuhakan adalah;-

          Persatuan Tadika Sekolah Pombing ( Penarik, Patani)

          Persatuan Tadika Sekolah Pedau Jabat ( Roso Menara) 2521

          Persatuan Tadika Majlis Agama Islam Patani

          Persatuan Tadika Sekolah Bejah Airong (Menara)

          Persatuan Tadika  Sekolah Caya ( Marebol Tjatoh, Menara)2530

          Persatuan Tadika Membala

          Persatua Tadika Daerah Kuala kawil

          Persatuan Tadika wilayah Pattani (2520)

          Persatuan Tadika wilayah Narathiwat  ( 2534 ) rasmi 2537

Catatan-catan penting hal Tadika

1-       1949  (2492)         : Sekolah Melayu

2-       1950 (2493)          : Tadika

3-       1970 (2513)          : Tadika tersibar di kampong-kampung

4-       1977 (2520)          : Lahir persatuan-persatuan

5-       1987 (2530)          : Lahir Pustaka Patani

6-       1991 (2534)           : Lahir Pusaka Menara

7-       1992 (2535)          : Buat buku-buku Tadika

8-       1994 (2537)          : Pusaka Menara menjadi Yayasan (มูลนิธิฯ)

9-       1994 (2537)          : Lahir Pertiwi Jala

10-   1996 (2539)          : lahir Putra Sanggora

11-   1997 (2540)          : Tubuh Perkasa

12-   1997 (2540)          : Buat Kurikulum Tadika

13-   1999 (2542)          : Lahir Pantas  Satun

14-   2005 (2548)          : Perubahan kelas kepada 6 kelas

15-   2005 (2548)          : Kerajaan buat Kurikulum Tadika Kerajaan

16-   2005 (2548)          : Kerajaan mula ganggu hal Tadika

17-   2006 (2549)          : Tadika dapat gaji 2,000 bath dari kerajaan

18-   2013 (2556)           : Membuat perubahan Kurikulum (Perkasa)

มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส

ข้อมูลตาดีกา 2554

จังหวัดนราธิวาส 

ลำดับที่ อำเภอ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 เมือง 7 32 เขต 1
2 ยี่งอ 6 45 เขต 1
3 บาเจาะ 6 56 เขต 1
4 รือเสาะ 9 77 เขต 1
5 ศรีสาคร 6 36 เขต 1
6 ตากใบ 8 33 เขต 1
7 สุไหงโกลก 4 46 เขต 2
8 สุไหงปาดี 5 27 เขต 2
9 แว้ง 6 43 เขต 2
10 สุคีริน 4 22 เขต 2
11 ระแงะ 7 100 เขต 3
12 จะแนะ 4 55 เขต 3
13 เจาะไอร้อง 3 44 เขต 3
รวม 75 616

 

1- อำเภอ  เมือง  จังหวัดนราธิวาส  96000

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 บางนาค 6
2 บางปอ 4
3 ลำภู 2
4 มะนังตายอ 3
5 กะลุวอ 4
6 กะลุวอเหนือ 10
7 โคกเคียน 3
รวม 32

 

2- อำเภอ  ยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส  96180

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 ยี่งอ 5
2 ละหาร 8
3 จอเบาะ 9
4 ลูโบะบายะ 7
5 ลูโบะบือซา 8
6 ตะปอเยาะ 8
รวม 45

 

3- อำเภอ  บาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  96170

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 บาเจาะ 13
2 บาเร๊ะใต้ 11
3 บาเร๊ะเหนือ 6
4 ปะลุกาสาเมาะ 15
5 กาเยาะมาตี 3
6 ลูโบะสาวอ 8
รวม 56

 

4- อำเภอ  รือเสาะ  จังหวัดนราธิวาส  96150

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 รือเสาะออก 9
2 รือเสาะ 8
3 ลาโละ 8
4 สามัคคี 9
5 สาวอ 8
6 บาตง 8
7 โคกสะตอ 9
8 เรียน 7
9 สุวารี 11
รวม 77

 

5- อำเภอ  ศรีสาคร  จังหวัดนราธิวาส  96210

ลำดับที่

ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 ศรีสาคร 11
2 ซากอ 6
3 ตะมะยุง 6
4 กาหลง 2
5 ศรีบรรพต 7
6 เชิงคิรี

4

รวม

36

6- อำเภอ  ตากใบ   จังหวัดนราธิวาส  96110

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 ไพรวัน 7
2 โฆษิต 6
3 นานาค 3
4 เจะเห 7
5 พร่อน 1
6 บางขุนทอง 1
7 เกาะสะท้อน 4
8 ศาลาใหม่ 4
รวม 33

7- อำเภอ  สุไหงโกลก   จังหวัดนราธิวาส  96120

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 มูโน๊ะ 9
2 ปูโย๊ะ 9
3 ปาเสมัส 19
4 เทศปฐม 9
รวม 46

 8- อำเภอ  สุไหงปาดี   จังหวัดนราธิวาส  96140

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 ปะลุรู 8
2 ริโก 4
3 กาวะ 5
4 โตะเด็ง 5
5 สากอ 5
รวม 27

9- อำเภอ  แว้ง   จังหวัดนราธิวาส  96160

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 แว้ง 10
2 โล๊ะจูด 9
3 กายูคละ 5
4 แม่ดง 8
5 เอราวัญ 6
6 ฆอเลาะ 5
รวม 43

10- อำเภอ  สุคีริน   จังหวัดนราธิวาส  96190

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 สุคีริน 5
2 ร่มไทร 5
3 มาโมง 7
4 เกียร์ 5
รวม 22

 

 11- อำเภอ ระแงะ  จังหวัดนราธิวาส  96130

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 ตันหยงมัส 11
2 เฉลิม 14
3 บาโงสะโต 8
4 บองอ  96220 22
5 ตันหยงลิมอ 14
6 มะรือโบตก 16
7 กาลีซา 15
รวม 100

12- อำเภอ  จะแนะ  จังหวัดนราธิวาส  96220

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 ช้างเผือก 16
2 ดุซงญอ 12
3 จะแนะ 20
4 ผดุงมาต 7
รวม 55

 13- อำเภอ เจาะไอร้อง  จังหวัดนราธิวาส  96130

ลำดับที่ ตำบล จำนวนตาดีกา หมายเหตุ
1 จวบ 14
2 บูกิต 16
3 มะรือโบออก 14
รวม 44

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: