7

ข้อมูลตาดีกา มูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส

1- ตำบล ช้างเผือก อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส 96220 

 1 ตาดีกาอัลอาซีซียะห์ تاديكا العزيزية ايرفراده ไอปราดะห์ ม. 1  นายดือราแม บินอาแว

2 ตาดีกาฟัจรุลอิสลาม تاديكا فجرالإسلام كموغ กะมุง ม. 2 นายฮาสอรี ซาซุ

3 อัลตัรบียะห์อิสลามียะห์ تاديكا التربية الإسلامية ไอกือบารา ม. 3 มูฮัมมัดมาเอส มะ

4 ตาดีกาดารุสอิสลาม تاديكا دار السلام ไอยืองาด๊ะ ม. 3  นายมะยีเด็ง ยะโก๊ะ

5 ตาดีกาฮีดายาตูสาบายะห์ تاديكا هداية الشبابة ไอซือเระ ม. 3

6 ตาดีกานูรุลยาบัล تاديكا نورالجبل บูยง ม. 3

7 อัตตัรบียะห์อิสลามียะห์ تاديكا التربية الإسلامية มูบาแรแน ม. 3

8 ตาดีกานูรุลอามานียะห์ تاديكا نور الأمانية ไอกาแซ ม. 4

9 ตาดีกาซอลาฮูดดีน تاديكا صلاح الدين ايركسا บ้านไอร์กือสา ม. 5  นายนายมะยากี ยูนุ๊

10 ตาดีกานูรุลยากัน تاديكا نوراليقين ايرسو บ้านไฮร์โซ ม.6

11 ตาดีกาคอยรียะห์ تاديكا خيرية ม. 7

12 ฮีดายาตุซซาบาบ๊ะห์ تاديكا هداية الصبيان ไอซือเกาะ ม. 8

13 ตาดีการียาดูสสอลีฮีน تاديكا رياضة الصالحين ม. 9

ตาดีกาดารุลอามาน تاديكا دار الأمان ม. 10

15  ตอรีกอตุลมูฮำดียะห์ تاديكا طريقة المحمدية ม. 11

16 ตาดีกาอัลอุครอวียะห์ تاديكا الأخراوية ม. 12

2- ตำบล ดุซงญอ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส 96220

1 ตาดีกาดารุลอาบีดีน تاديكا دارالعابدين ม. 1

2 ตาดีกามูฮัมมาดียะห์ تاديكا محمدية ดุซงญอ ม. 1 นายอับดุลฮาดี เจ๊ะแต

3 ตาดีกาดารุสอีมาน تاديكا دارالإيمان บ้านแมะแซ ม. 2  นายรอฮิม บือซา

4 ตาดีกาอัลอิสละห์ تاديكا الإصلاح جنريه ยือนือเร๊ะ ม. 2 นายมะมู บือราเฮง

5 ตาดีกาแมะเมาะ تاديكا مبك مق แมะเมาะ ม. 2

6 ตาดีกาดารุลนาอีม تاديكا دارالنعيم ม. 3

7 อัตตัรบียะอัดดีนียะ تاديكا التربية الدينية ซูแก ม. 3

8 อัตตัรบียะอัดดีนียะ تاديكا التربية الدينية รือเปาะห์ ม. 4

9 ราว์ฎอตูลอัตฟาล تاديكا روضة الأطفال กาแย ม. 5

10 ตาดีกากาเตาะ تاديكا كاتق กาเตาะะ ม. 7

 11 ตาดีกานูรุลอีบาดะห์ تاديكا نورالعبادة กีโย ม. 7

12 ตาดีกาอัลอีบาดะห์ تاديكا العبادة سامق สาเมาะ ม. 8

3- ตำบล จะแนะ อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส 96220 

 1 มูฮำมาดีนะห์ อัลอิสลามียะห์ تاديكا محمدية الإسلامية ยะออ ม. 1  นายดอรอแม วาต๊ะ

2  ตาดีกาวาตอนี تاديكا الوطني ม. 2  นายอาหะมะ มะดง

 3 ตาดีกาซอลาฮุดดีน تاديكا صلاج الدين เมาะตูรอ ม. 2

4 ราวฎอตูลซอลีฮีน تاديكا روضة الصالحين จะแนะ ม. 2

5 ตาดีกาละหามัส تاديكا لاها مس ละหาร ม. 3  นายมะรอเซ๊ะ บาโด

6 ตาดีกาอัล-หวียะห์ تاديكا العلوية บ้านรือเปาะ ม. 3 นายเจ๊ะมาลี เจ๊ะมะ

7 ตาดีกาบือแนกาแย تاديكا بنداغ كاجغ บือแนกาแย ม. 4 1 นายอับดุลอาซิ บาโด

8 ซอลาฮียะห์ตุลฮิสอามียะห์ تاديكا صلاحية الإسلامية บ้านปารี ม. 4 นายยาหะยา หะยีสาและ

9 อัลฮุสนียะหัอัดดีนียะห์ تاديكا الحسنية الدينية ปารี ม. 4

10 ตาดีกาบ้านสะโก تاديكا الدراسة الإسلامية สะโก ม. 5  นายมุกรี เจ๊ะแต

11 เราฎอตุลอิสลามียะห์ تاديكا روضة الإسلامية กาแย ม. 5 นายมะนาเซ สาแม

12 ตะลีมียะห์อัสลามียะห์ تاديكا التعليمية الإسلامية ไอกรอส ม.6 นายเจ๊ะสาแม มะดง

13 ตาดีกานูรุลฮีดายะห์ تاديكا نورالهداية พงสือรายอ ม. 6

14 ตาดีกาอัตเตาฟีกียะห์ تاديكا التوفيقية บ้านตือกอ ม. 7  นายหะมะ ดะแล

15 ตาดีกานูรุลอีบาดะห์ تاديكا نورالعبادة น้ำหอม ม. 7  นายมะแอ มะแซ

16 อัตตัรบียะอิสลามียะ تاديكا التربية الإسلامية ตือกอ ม. 7

 17 ตาดีกาบ้านบือรือแต تاديكا جنة الأطفال บือรือแต ม. 8 นายอาแซ ดอเล๊าะ

18 ตาดีกาอัลอิสลามมิยะห์ تاديكا الإسلامية กาเตาะ ม. 8 นายมาหามะ สาแอะ

19 ตาดีกานูรูลฮูดา تاديكا نورالهدى اير مصير บ้านบาลูกา ม.9 นายมาหามะ มาน๊ะ

20 ตาดีกาอัสลามียะห์ تاديكا الإسلامية ปะยารอ ม. 10  นายอับดุลรอแม บูละ

4- ตำบล ผดุงมาต อำเภอ จะแนะ จังหวัด นราธิวาส 96220

 1 ตาดีกาอัลอะห์มาดี تاديكا الأحمدية แอแจ๊ะ ม. 1  นายสะตอปา เจ๊ะหะ

2 ตาดีกาอัลพาวะห์ تاديكا الفوأ بجه บือจ๊ะ ม. 2  นายอาแซ เด็งซา

3 ตาดีกานูรูลอิสลามียะห์ تاديكا نورالإسلامية บ้านริแง ม. 3  นายมาหามะเพาซี มะดือราแม

4 ตาดีกาอิสลามฮียะห์ تاديكا الإسلامية เมาะตาโกะ ม. 4 นายยูโซ๊ะ อาแว

 5  ตาดีกาฮีดายะห์ تاديكا الهداية ไอปีแซ ม. 5  นายแวอาแซ เจ๊ะแน

6 ตาดีกาอัตตักลีมียะห์ تاديكاالتعليمية ไอปีแซ ม. 5

 7 ราวฎอตุลอูลูมิดดียะห์ تاديكا روضة علوم الدينية ลูโบ๊ะ ม.6  นายเจ๊ะรอฮิม เจ๊ะเลาะ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


%d bloggers like this: